Lidmaatschap


Contributie.

Actiefdienenden van het complex Van Brederode-/Lunettenkazerne hebben gratis toegang.

Voor de overigen geldt een contributie voor een heel jaar van € 60,00, te betalen in de maand december, voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar.

De contributie dient voldaan te zijn op de 31e  december voorafgaande aan het van toepassing zijnde jaar van lidmaatschap. Bij het in gebreke blijven wordt een bedrag van €10,00 administratie kosten in rekening gebracht.

Betaling overmaken op:

IBANnummer: NL32 INGB 0002144599
t.n.v. AUTO/MOTOR HOBBYCLUB MINEURSHALLEN.

Tevens op de overschrijving het (de) kenteken (-s) van de betreffende auto (-s) vermelden i.v.m. het invullen van een nieuw lidmaatschapsbewijs.

Betaling kan ook geschieden bij de hobbyleider tijdens openingsuren.